RESERVES

I ATENCIÓ AL CLIENT

93

890 31 71

 

 

MIGDIES DE DILLUNS

A DIUMENGE

de 13.00 a 16.00 H

 

 

PLAÇA DE L'ESTACIÓ, 8

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 

 

restaurant@casajoan.es

  Casa Joan forma part de la història de la cuina tradicional de Vilafranca i els seus voltants, gràcies als coneixe-ments  que hi han anat transmetent les generacions que s’hi han succeït.

 

  Ens valem de la riquesa de la nostra comarca, que ens ofereix una amplia varietat de productes que formen part de la identitat gastro-nòmica del Penedès, per ela-borar una carta estacional i poder gaudir de la cultura de la nostra terra.