Casa Joan forma part de la història de la cuina tradicional de Vilafranca i els seus voltants, gràcies als coneixe-ments  que hi han anat transmetent les generacions que s’hi han succeït.

Ens valem de la riquesa de la nostra comarca, que ens ofereix una amplia varietat de productes que formen part de la identitat gastro-nòmica del Penedès, per ela-borar una carta estacional i poder gaudir de la cultura de la nostra terra.

 

 

RESERVES 

I ATENCIÓ AL PÚBLIC

93

890 31 71

  

migdies de dimarts

a diumenge

de 13.00 a 16.00 H

 

nits de divendres 

i dissabte

de 20.00 a 23.00 H

 

 

PLAÇA DE L'ESTACIÓ, 8

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Casa Joan forma part de la història de la cuina tradicional de Vilafranca i els seus 

voltants, gràcies als coneixements  que hi han anat transmetent les generacions que s’hi han succeït.

 

Ens valem de la riquesa de la nostra comarca, que ens ofereix una amplia varietat de pro-ductes que formen part de la identitat gastro-nòmica del Penedès, per elaborar una carta 

estacional i poder gaudir de la cultura de la nostra terra.

 

Enter your text here

Enter your text here

RESERVES 

I ATENCIÓ AL PÚBLIC

93

890 31 71

  

migdies de DIMARTS

a DIUMENGE

de 13.00 a 16.00 H

 

nits de divendres 

i dissabte

de 21.00 a 23.00 H

 

 

PLAÇA DE L'ESTACIÓ, 8

VILAFRANCA DEL PENEDÈS